w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
WTOREK
16 lipca
2019

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2019


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCo należy zrobić aby naprawić Rzeczpospolitą PolskąPermanentnie wymienić polityków na nowych


Poczekać, nic nie ruszać


Obniżyć podatki


Karać, ale przede wszystkim SZYBKO egzekwować kary


Zmniejszyć biurokrację


Za swe błędy politycy powinni odpowiadać finansowo i karnie


Już za późno - Polska 'zgniła'Średni kurs walut
obcych wg NBP.


Waluta


Kursy

1 THB 0,1226

1 USD 3,7867

1 AUD 2,6625

1 HKD 0,4845

1 CAD 2,9010

1 NZD 2,5470

1 SGD 2,7903

1 EUR 4,2582

100 HUF 1,3085

1 CHF 3,8475

1 GBP 4,7214

1 UAH 0,1462

100 JPY 3,5053

1 CZK 0,1665

1 DKK 0,5702

100 ISK 3,0051

1 NOK 0,4428

1 SEK 0,4045

1 HRK 0,5760

1 RON 0,8995

1 BGN 2,1772

1 TRY 0,6620

1 ILS 1,0679

100 CLP 0,5574

1 PHP 0,0744

1 MXN 0,1996

1 ZAR 0,2734

1 BRL 1,0084

1 MYR 0,9212

1 RUB 0,0603

10000 IDR 2,7174

100 INR 5,5176

100 KRW 0,3214

1 CNY 0,5507

1 XDR 5,2325

5,2325 5,2325

$  pełna tabela  $
+
U r l o p y
w y p o c z y n k o w e

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Pierwszy urlop pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu przysługuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi:
§   20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
§   26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zaliczasz z tytułu ukończenia szkoły:
1. Szkoły zawodowej lub innej równorzędnej - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 3 lata,
2. Średniej szkoły zawodowej (także po ukończeniu szkoły zawodowej lub innej równorzędnej) - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 5 lat,
3. Średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
4. Szkoły policealnej - 6 lat,
5. Szkoły wyższej - 8 lat.

Wyżej wymienione okresy nie sumują się. Jeżeli pracownik w czasie nauki pracował, to do wymiaru urlopu, wliczasz bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Podstawa prawna
art. 154 Kodeksu pracy


U r l o p
m a c i e ż y ń s k i

Od 1 stycznia 2009 r. zmianie uległ wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu udzielanego na warunkach urlopu macierzyńskiego. Warto zwrócić uwagę, że zarówno nowy wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się od 1 stycznia 2009 r. również do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów w tym dniu. Poza obowiązkowym urlopem macierzyńskim i urlopem udzielanym na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mieli prawo do urlopu dodatkowego (fakultatywnego). Natomiast od 1 stycznia 2010 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego.

Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi:
§   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
§   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
§   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
§   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
§   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W tym przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w powyższych okolicznościach nie może przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
§   20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
§   31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
§   33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
§   35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
§   37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.
Nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna
art. 180, art. 1821, art. 1823 §1, art.183 §1, §2 i §3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.).


źródło: Wskazniki.pl


§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u